Ange dina sökord

Halloween har de senaste åren fått ett allt starkare fotfäste i Norden och allt fler har anammat den ruskiga högtiden. Vi vill naturligtvis inte missa möjligheten att skrämma våra läsare lite. Men bara lugn! Till varje skrämmande upplysning om vår förbrukning ger vi även konkreta råd om vad du själv kan göra för att komma till rätta med problemet.

 

Det är något ohyggligt fel på vårt globala livsmedelssystem:

Jordbruket står för 75 % av den globala skogsavverkningen och är den sektor som släpper ut mest växthusgaser näst efter energisektorn. Samtidigt bedömer FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation att vi måste öka vår livsmedelsproduktion med 60 % för att hålla jämna steg med befolkningstillväxten. Dessvärre går en tredjedel av världens mat till spillo, vilket motsvarar cirka 1,3 miljarder ton mat per år.

 

Vad kan du göra?
Trots att utmaningen kan verka övermäktig, kan du aktivt göra något för ett mer hållbart livsmedelssystem med din plånbok. Handla lokalt och hållbart, ät mindre kött och välj djurvälfärd, så är du på god väg.  Läs vårt inlägg om hur du skapar en hållbar kostplan här.

 

Det finns skrämmande lite rent vatten:

Endast 0,5 % av jordens vatten är drickbart, och den globala jordbrukssektorn använder 70 % av det. 663 miljoner människor lever idag utan tillgång till rent vatten och om vi inte förändrar vårt vattenförbrukningsmönster kommer vi år 2030 att ha ett globalt vattenunderskott på 40 %.

 

Vad kan du göra?
Eftersom vatten tyvärr inte är en outtömlig resurs, gäller det att du använder det på ett smart sätt. Det kan t.ex. innebära att du sköljer grönsaker i en balja istället för under rinnande vatten, eller att du blir medveten om hur mycket vatten det går åt till olika livsmedel och använder det som ett riktmärke. Se vårt blogginlägg om hur du kan spara på vattnet här.

 

Vi använder chockerande mycket smutsig energi

Elektricitet och värmeproduktion är den största källan till utsläpp av globala växthusgaser. Trots att gröna energiformer som sol- och vindenergi vinner mark, har andelen energi från fossila bränslen bara sjunkit med 5 procentenheter mellan 1970 och 2014 – från 86 till 81 %.

 

Vad kan du göra?
Det finns massor av smarta sätt att spara energi, som du bland annat kan hitta genom att läsa på den här sidan. Det vi vet mest om är vikten av att investera i energisnåla apparater från början. Då har du en bra utgångspunkt för att förbruka mindre energi. Dessutom bör du välja gröna energikällor när det är möjligt!

 

share
Nästa inlägg